Voordelen van Factory Acceptance Test Services

Optimale service

Onze  factory acceptance testing services biedt u:

    •    Vertrouwen dat de apparatuur of schakelkast naar behoren functioneert onder het volledige te voorziene bereik.
    •    Dit biedt u tevens het voordeel om contractuele boetes voorkomen en of tot een minimum te beperken en of de mogelijkheid dat de claims het projectbudget overtreffen.
    •    Speciale knowhow in het garanderen van de kwaliteit van onze industriële machines, componenten en producten gebaseerd op 42 jaar kennis en ervaring.
    •    Uitgebreide ervaring opgedaan in wereldwijde projecten over meer dan 70 landen.
    •    Groot portfolio van service and know-how oplossingen welke opmaat geleverd kunnen worden aan individuele afnemers.
    •    One-stop-shop solution om de behoefte te dekken over het hele distributienet.

Onze Factory Acceptance Test (FAT) Services voor uw project

De Factory acceptance test is een waardevolle aanvulling op inspectie van apparatuur en componenten alvorens levering aan de finale bestemming.

Door het zekerstellen van de hoge kwaliteit van de componenten en hoge intergratie van de installatie is zo ook verzekerd.
Onze ervaring op het gebied van factory acceptance testesten (FAT) biedt onze klanten, eigenaren en operators een volledige range van services, inclusief:

    •    Check op compleetheid;
    •    Verificatie van contractuele wens;
    •    Bewijs van funtionaliteit bij danwel een conventionele functie of door simulatie;
    •    Finale Inspectie.